fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Korneo BLOG

Članci u kategoriji "komunikacija"

Korneo blog - Komunikacija i govor – što kada dijete  ne govori ili kasni u razvoju govora?
27 lip 2017

Komunikacija i govor – što kada dijete ne govori ili kasni u razvoju govora?

Svako zdravo dijete ima anatomske i glasovne mogućnosti da nauči glasove bilo kojeg jezika. Te se mogućnosti ostvaruju u prvim interakcijama djeteta s njegovom okolinom, prvenstveno s roditeljima. Razvoj govora započinje samim rođenjem djeteta, a razvija se sustavno i predvidivim redoslijedom.

Što to u stvari znači?  Ovdje je najjednostavnije upotrijebiti metaforu građenja kuće. Zidovi i krov kuće ne mogu se sagraditi ako za nju nisu prvo postavljeni osnovni temelji. Dakle, razvoj ima svoj određeni slijed te ne može preskakati određene faze. Dijete ne može početi samo od sebe sklapati rečenice, ako prije nije usvojilo određeni broj riječi sa značenjem. Dijete koje nije počelo gugutati i istraživati svoje vokalne potencijale teško će samo od sebe izreći prvu riječ sa značenjem. Stoga razvoj mora ići stepenicu po stepenicu, bez preskakanja.  Čekanje da se govor dogodi i da dijete progovori iako nije savladalo prethodne faze razvoja govora zasigurno je pogrešno. Pa kako pratiti razvoj govora i kada i što poduzimati?

Razvoj govora može se sagledati u nekoliko faza i dva osnovna razdoblja:

  • Predverbalno -  od rođenja do prve smislene riječi
  • Verbalno – od prve smislene riječi do automatizacije govora (oko 10. godine) i dalje (bogaćenje rječnika, složenije rečenice i kultiviranje govora)

Predverbalno razdoblje

  • Faza glasanja - Rana emotivna komunikacija – prva dva mjeseca života. U početku se dojenče glasa plačem. To prvo glasanje je spontano, refleksno te njime dijete daje informaciju o svom fiziološkom stanju - da li mu je ugodno ili neugodno. U toj prvoj fazi dijete još nije svjesno da svojim „glasanjem“ komunicira. Međutim roditelj iz djetetovog plača mogu raspoznati koje su njegove potrebe. Tako dijete postepeno uči da svaka njegova akcija izaziva određenu reakciju.
  • Faza gukanja – Gukanje nastaje nakon 2. mjeseca života te je povezano s ugodom. Dojenče počinje spontano proizvoditi jednostavne vokalne zvukove, artikuliranije od glasanja. Gukanje je urođeno u glasanju sve djece te se mijenja pod utjecajem okoline – kako roditelji na njega reagiraju, tako dijete sve više guče. Interakcija s roditeljem dovodi do razvoja svijesti o izmijeni redoslijeda u komunikaciji.
  • Faza slogovanja – oko 6. mjeseca dojenče spaja nekoliko jednakih slogova – dijete namjerno oponaša glasove iz svoje okoline te je usmjereno na nju. Kombinacije glasova djeluju kao artikulirane riječi, ali su još uvijek samo slučajne kombinacije.

Verbalno razdoblje

  • Prve riječi – nastaju između 12. i 18. mjeseca. Obično su dvosložne te mogu mijenjati značenje ovisno o situaciji.
  • Prve rečenice – potkraj 2. godine. Najčešće od dvije riječi koje su ključne za poruku koju dijete daje.

Što kada dijete kasni u razvoju govora?

Svaki roditelj promjenama u svojoj svakodnevici može utjecati na stvaranje poticajnije okoline za razvoj djeteta. Što znači da vi svojim ponašanjem odnosno poticanjem možete pomoći djetetu da što lakše savlada određene razvojne faze.

Razine poticaja razlikuju se od djeteta do djeteta. Svako dijete je drugačije, Ivana neće trebati poticati, na Marka će se majka možda morati češće osvrnuti, Matijinoj mami će možda trebati podrška stručnjaka u vidu savjetovanja da bi bolje poticala njegov govor. Dok će za Petra možda biti najbolje da se uključi u edukacijsko-rehabilitacijski ili logopedski tretman poticanja razvoja.

U osnovi je najbitnije odgovarati na djetetovu inicijaciju – bilo da u fazi glasanja reagirate na njegove potrebe, u fazi gugutanja i slogovanja oponašate njegove glasove ili mu dajete do znanja da ste razumjeli što želi kada kaže svoju prvu riječ. Uz samu interakciju i građenje odnosa s djetetom dobro je smanjiti izloženost djeteta različitim ekranima, pratiti njegov interes u igri, listati slikovnice primjerene dobi i  imenovati sadržaj te npr. pjevati pjesmice i sklapati rime.

Ali što kada ni to nije dovoljno?

Nekoj djeci neće biti dovoljno klasično poticanje razvoja govora.  Bitno je napomenuti da ta djeca najčešće, uz kašnjenje u govorno - jezičnom razvoju, kasne i na barem jednom od ostalih razvojnih područja. To ne znači nužno da vaše dijete ima neki poremećaj u komunikaciji, ali svakako znači da ga se što prije treba uključiti u  ranu intervenciju od strane stručnjaka. Djeci kod koje razvoj govora značajnije kasni ili izostaje, svakako treba ponuditi neki od alternativnih oblika komunikacije Takvi oblici komunikacije podrazumijevaju sve načine komunikacija koji nisu nužno govor. Dakle tu spadaju geste, znakovni jezik, komunikacija putem slika i određeni uređaji za produkciju glasa (komunikatori). Bitno je napomenuti da alternativni oblici komunikacije NE usporavaju razvoj govora, već  ga zapravo i potiču. Dakle, ako vaše dijete ima predispoziciju za razvoj govora veća je šansa da će progovoriti uz alternativni oblik komunikacije, nego bez njega.  

U Hrvatskoj se odnedavno koristi nova metoda komunikacije putem slika, PODD.

Što je PODD?

PODD je sustav komunikacije koji pruža odabir i organizaciju simbola kako bi djeca s kompleksnim komunikacijskim potrebama lakše komunicirala. Slova PODD su skraćenica za Pragmatic Organisation Dynamic Display. Riječ pragmatičan predstavlja način na koji svakodnevno koristimo jezik, organizacija stoji za sustavno uređene riječi i simbole te dynamic display stoji za dinamički prikaz jer se komunikacijska knjiga sastoji od stranica koje se listaju.  Pojednostavljeno, to je sustav simbola organiziranih u komunikacijsku knjigu. Možda se pitate kako dijete koje ne govori može koristiti KNJIGU u komunikacijske svrhe. Međutim, knjiga je upravo rađena da zadovolji temeljnu dječju potrebu za izražavanjem svojih potreba i želja. Iskustva Kabineta Korneo u kojem se PODD primjenjuje i kod dvogodišnjaka izuzetno su pozitivna i uspješna. Djeca brzo usvajaju ovu komunikacijsku tehniku i, samim time što im je kroz nju omogućena komunikacija sa okolinom, lakše napreduju na drugim područjima razvoja. PONAVLJAMO da primjena ove tehnike ne umanjuje šansu za razvoj govora, već naprotiv, potiče ga i obogaćuje.

Svaka PODD knjiga je oblikovana kroz višegodišnji rad s djecom i odraslima s kompleksnim komunikacijskim potrebama i njihovim partnerima, a osnivačica cijelog sustava je Gayle Porter.

Postoji više PODD komunikacijskih knjiga koje imaju različite formate, ovisno o individualnim fizičkim, osjetilnim i komunikacijskim potrebama osobe koja će ga koristiti.  Jedan od osnovnih temelja pri sastavljanju knjige je rast vokabulara kod male djece. Razne studije su pokazale tipični rast vokabulara tijekom prvih pet godina života koje je navedeno u tablici dolje. Dijete od prve do pete godine poveća rječnik za čak 2069 riječi (tablica). 

Dob (godine; mjeseci)

1;0

1;6

1;9

2;0

2;6

3;0

3;6

4;0

5;0

Broj riječi sa značenjem

3

22

118

272

446

896

1222

1540

2072

Povećanje broja riječi

2

19

96

154

174

450

326

330

532

 

Vođena ovim pravilom Gayle Porter je napravila knjige za ranu komunikaciju koje imaju manji broj simbola po stranici (od 1 do 12), zatim knjige za proširenu komunikaciju (40 do 70 simbola na stranici) te knjigu s kompleksnom sintaksom jezika.

Dakle, PODD komunikacijske knjige izrađuju se za svako dijete pojedinačno i prate ga u razvoju i potrebama a roditelji se podučavaju tehnikama korištenja.

Kabinet Korneo u Zagrebu primjenjuje najnoviju PODD potpomognutu komunikaciju koja pokazuje svoju svestranu primjenu i omogućava veliko zadovoljstvo korisnicima. Jer komunikacija je veoma važna za cjelokupni razvoj djeteta te omogućava djeci da ostvaruju socioemocionalne odnose, a uz to olakšava svakodnevno funkcioniranje i učenje novih sadržaja. Kada spontani razvoj govora kasni ili izostaje prilika je to da PODD metoda uskoći i pomogne djeci i roditeljima da se međusobno razumiju i komuniciraju.  Sve dodatne informacije zainteresirani mogu naći u Kabinetu Korneo, kabinetu koji već dugi niz godina prati svjetske trendove i donosi novitete s područja poticanja razvoja djece.

pročitaj