fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

O nama

Naš Tim

Tim Kabineta Korneo čine stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u kliničkoj dijagnostici, individualnom i grupnom radu s djecom, savjetodavnom radu s roditeljima, te su članovi upisnih komisija u prvi razred osnovne škole. Članovi su stručnjaci s područja edukacijsko - rehabilitacijskih znanosti dodatno educirani i licencirani u različitim specifičnim terapijskim područjima.

Osnivači

Kabinet Korneo izrastao je iz jednog velikog prijateljstva, ljubavi i odanosti prema radu.

mag.rehab.educ.

Nataša Čičin – Šain

Nataša Čičin – Šain rođena je 1970. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu i diplomirala na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu 1994. godine te stekla zvanje profesora defektologije. Svoja internacionalna iskustva u stažu dužem od 20 godina stekla je u Velikoj Britaniji gdje je živjela i radila nekoliko godina. Ustanove u kojima je tamo radila (Sunshine House School – London, New College Worcester-Worcester te Montessory Nurcury-London) bile su vrlo vrijedno iskustvo i edukacija koje su doprinijele njenom formiranju u stavovima i uvjerenjima kao stručnjaka s područja rehabilitacijskih znanosti. Danas živi u Zagrebu. Suosnivačica je Kabineta za razvojnu podršku Korneo. Dugogodišnja je članica komisija za upis djece u prvi razred te je dugi niz godina radila u osnovnoj školi kao defektolog učitelj. Završila je edukaciju vezanu za art terapiju te je bila polaznica SEP programa – programa koji ju je educirao za savjetovanje, edukaciju i podršku djeci i roditeljima. U Oxfordu je završila edukaciju za primjenu mjernog instrumenta ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) te postala jedna od tek nekoliko licenciranih dijagnostičara u Hrvatskoj. Stručna je suradnica časopisa „Mama i beba“, “Mamino Sunce”, te portala „Ordinacija.hr“ ,"klinfo.hr" i “pitaj mamu”. Majka je dvoje djece (kćeri i sina), a u slobodno vrijeme voli skijati, igrati tenis, jedriti, fotografirati i baviti se keramikom.

Osnivači kabineta Korneo, Stela Horvat i Nataša Čičin-Šain

mag.rehab.educ.

Stela Horvat

Stela Horvat rođena je 1982. godine u Vinkovcima gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu. Dobitnica je dvije Dekanove nagrade za najboljeg studenta na godini (na studijskoj godini 2001/2002 i 2002/2003). Također je dobitnica dvije Rektorove nagrade od kojih je jedna za studentski rad ”Senzorička integracija i ADHD sindrom kod dječaka osnovnoškolske dobi” s kojim je sudjelovala i na 4. Europskom kongresu „Mental health and mental retardation: A lifespan multidisciplinary approach“. Surađivala je na projektu „Individualizirani edukacijski programi“ koji je proveden u Zagrebu uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Završila je edukaciju vezanu za procjenu i tretman disfunkcije senzorne integracije kod djece koju je organiziralo Sveučilište Missouri – St. Louis. Bila je polaznica SEP programa koji ju je educirao za savjetovanje, edukaciju i podršku djeci i roditeljima. Nakon studija godinu dana je radila u osnovnoj školi u Vinkovcima kao stručna suradnica. Sada živi i radi u Zagrebu. Više od 10 godina radila je u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi kao defektolog – učitelj. Niz godina bila je članica upisnih komisija za polaznike prvog razreda. Suosnivačica je Kabineta za razvojnu podršku Korneo koji je osnovan 2010. godine. 2016. godine se u Oxfordu, Velika Britanija educira iz područja dijagnostike poremećaja iz spektra autizma te stječe licencu za upotrebu ADOS - 2 dijagnostičkog instrumenta. Stručna je suradnica časopisa „Mama i beba“  i „Mamino sunce“ za koje piše stručne članke, te surađuje s portalima ordinacija.hr, klinfo.hr i cuvarkuca.hr. Voli sve aktivnosti vezane uz ljeto i more, rolanje i čitanje, a najviše uživa u igri sa svojim sinovima.

Ostali članovi tima

Željko Lešković mag.rehab.educ.
mag.rehab.educ.

Željko Lešković

Željko Lešković rođen je 1990. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Magistrirao je 2014. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i stekao naziv Magistra edukacijske rehabilitacije. 2011. završio je 4. semestar iz hrvatskog znakovnog jezika pri Savezu gluhih i nagluhih osoba u Zagrebu. 2015. godine završio je III. modul edukacije iz senzorne integracije u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 2016. godine započeo je intenzivni Floortime trening u organizaciji Kabineta za razvojnu podršku- Korneo. Tijekom studentskih dana volontirao je i radio u mnogim udrugama. Dugogodišnji je volonter udruge Krijesnica te svake godine obnaša ulogu voditelja sportskih aktivnosti tijekom rehabilitacijskog kampa u Fužinama. Zadnju godinu studija posvetio je pripremama djece romske nacionalne manjine za polazak u školu koje je redovito provodio u romskim naseljima u Međimurju. Josipa Blažević mag. rehab. educ.
mag. rehab. educ.

Josipa Blažević

Josipa Blažević rođena je 1991. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završava u Kninu. Magistrirala je 2015. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu te stekla naziv Magistre edukacijske rehabilitacije. 2015. godine završila je III. modul edukacije iz senzorne integracije u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stekla naziv senzorno integracijskog rehabilitator. 2016. godine završava I. modul PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) edukacije u organizaciji PODD Europa u Kopenhagenu, Danska. Završenom edukacijom stječe vještine poučavanja i provođenja PODD metode spontane komunikacije putem slika u svrhu alternativnog načina komuniciranja. Tijekom studentskih dana volontirala je i radila u brojnim organizacijama i udrugama. Dugogodišnji je volonter Društva tjelesnih invalida Zagreb gdje aktivno sudjeluje u organizaciji Festivala jednakih mogućnosti. Nakon završetka studija kontinuirano nadopunjava stečeno znanje i vještine kroz pohađanje seminara, konferencija i edukacija te kroz praktični rad. 2017. godine nastavlja daljnje obrazovanje iz PODD-a i započinje edukaciju za Floortime terapeuta. Radila je u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, a sada radi kao dio stručnog tima Kabineta za razvojnu podršku Korneo. U slobodno vrijeme trči, vozi bicikl i planinari, a ako se pri ruci nađe fotoaparat onda sve to zabilježi fotografijom.  

Dora Vukušić mag.rehab.educ.
mag.rehab.educ.

Dora Vukušić

Dora Vukušić rođena je 1992. godine u Zagrebu, gdje završava osnovno obrazovanje i dvojezičnu francusko-hrvatsku gimnaziju. Magistrirala je 2016. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu te stekla naziv Magistre edukacijske rehabilitacije. 2015. godine završava II. modul edukacije iz senzorne integracije u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te u 2017. nastavlja daljnje obrazovanje za senzorno integracijskog rehabilitatora. U 2016. godini nastavlja obrazovanje u smjeru augmentativnih i alternativnih oblika komunikacije, stječe certifikat za PECS metodu komunikacije putem sustava razmjene slika te prelazak s nisko tehnološkog oblika PECS komunikacije na  visoko tehnološke oblike komunikacije. Iste godine završava osnovnu edukaciju PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) metode u Danskoj. Završenom edukacijom stječe vještine poučavanja i provođenja PODD metode spontane komunikacije putem slika. U 2017. godini nastavlja daljnje obrazovanje za PODD metodu. Tijekom studentskih dana volontirala je i radila u brojnim organizacijama i udrugama. Dugogodišnji je volonter Hrabrog telefona gdje se bavila savjetovanjem roditelja i djece te provodila preventivne radionice, a sada sudjeluje u edukacijama volontera. Radila je u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, a sada radi kao dio stručnog tima Kabineta za razvojnu podršku Korneo i kao suradnik u Kabinetu za ranu psihomotoričku stimulaciju Centra za rehabilitaciju ERF-a.


Petra Mršić Fundurulja mag. rehab. educ.
mag. rehab. educ.

Petra Mršić Fundurulja

Petra Mršić Fundurulja rođena je 1989. godine u Zgrebu gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Magistrirala je 2015. godine na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu te stekla naziv Magistre edukacijske rehabilitacije. U svibnju 2014. godine je završila prvi stupanj BRAIN GyM 101 u okviru Edu-K licenciranog instruktora. U proljetnim mjesecima 2016. godine završava završava II. modul edukacije iz senzorne integracije u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Također 2016. godine sudjeluje na Greenspan Floortime konferenciji te 2017. godine nastavlja daljnje obrazovanje o DIR Floortime metodi. Tijekom studentskih dana volontira u raznim organizacijama i udrugama, posebno u Centru inkluzivne potpore IDEM gdje od 2012. godine vodi socijalizacijsku radionicu naziva „Klub mladih“ za osobe s invalitetom. Tijekom 2013. i 2014. radi kao osobni pomagač dječaku s teškoćama u razvoju u DV Prečko te otkriva da rani i predškolski razvoj je njeno područje interesa. Po završetku studija zapošljava se u DV Tatjane Marinić na mjestu stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora te tamo radi sve do kraja 2016. godine. Trenutno je dio stručnog tima Kabineta za razvojnu podršku Korneo. U slobodno vrijeme voli se družiti sa svojom obitelji i prijateljima.

Tomislav Vitković mag.rehab.educ.
mag.rehab.educ.

Tomislav Vitković

Tomislav Vitković rođen je 1992. godine u Koprivnici gdje završava Opću gimnaziju Fran Galović. Na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu diplomu i naziv magistra edukacijske rehabilitacije stječe 2016. godine. S ciljem pisanja diplomskog rada na temu Aspergerovog sindroma i neurofeedbacka, završava osnovni stupanj Neurofeedback metode po Othmeru u Švedskoj. 2017. sudjeluje na Erasmus projektu pod nazivom European Brain Ambassadors gdje s drugim stručnjacima iz područja sudjeluje u kreiranju europske platforme za poticanje zapošljavanja osoba s ADHD-om, disleksijom, autizmom i nadarenošću. Iste godine završava osnovnu 8-tjednu edukaciju Mindfulnessa u organizaciji HUBIKOT-a. Osnovni tečaj PODD metode spontane komunikacije putem slika završava u Zagrebu na prvoj takvoj edukaciji u Hrvatskoj. U svrhu boljeg razumijevanja i poticanja emocionalno -  komunikacijskih specifičnosti djece, završava osnovni stupanj DIR Floortime metode u organizaciji Stanley Greenspan centra. Trenutno je u edukaciji za terapeuta disfunkcije senzorne integracije pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Tijekom studija volontirao je i skupljao iskustvo u Kliničkom centru Sestre milosrdnice, Specijalnoj bolnici Goljak te u kabinetu za autizam u Centru ERF-a. Radio je u udruzi Buđenje gdje je provodio individualne terapije s djecom s ADHD-om. Odlično se služi engleskim jezikom, a u slobodno vrijeme bavi se trčanjem, biciklizmom i planinarenjem. Obožava fotografirati, za što je dobio nekoliko nagrada te sudjelovao na Fotosofija seminaru.  

Diana Plantak mag. logoped
mag. logoped

Diana Plantak

Diana Plantak rođena je 1988. godine u Varaždinu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet završava 2012. godine stekavši titulu magistra logopedije. Tijekom studija volontira na Hrabrom telefonu kao stručni suradnik logoped u sklopu programa rane intervencije u Dječjoj kući Borovje. Tada njezino uže interesno  područje rada postaje rana intervencija na kojem se počinje intenzivnije usavršavati. Po završetku studija zapošljava se u DV Tratinčica, u gradu Koprivnica, kao stručni suradnik logoped gdje je radila do 2017. godine. Tijekom rada u DV Tratinčica osmišljava i verificira  jedinstveni preventivni program „Rana prevencija specifičnih teškoća u učenju: disleksije i disgrafije“ koji se od tada redovno provodi u obliku igraonice. 2015. godine postaje član Stručnog tima za pružanje podrške roditeljima  djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice. Iste godine stječe kompetencije voditelja UNICEF-ovog programa podrške roditeljstvu djeci s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“. 2016. godine stječe titulu senzorno-integracijskog pedagog prema Ayres u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju (generacija 2015/2016.). Stručno surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje u vidu predavača i voditelja radionica na temu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja te s portalom klinfo.hr. Dobar je govornik i poznavatelj Hrvatskog znakovnog jezika (generacija 2011./2012., prof. Milkov). Licencirani je provoditelj Slušnog integracijskog treninga (SIT). Educirana je za primjenu Tui Na masaže kod djece s razvojnim teškoćama. U slobodno vrijeme se bavi slikanjem, plivanjem i atletikom. Obožava kuhati i plesati, a cilj joj je što više putovati po svijetu.