fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA

DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA

Autizam nije bolest, već stanje. Prvi slučaj autizma opisan je još u 18. st kada nisu postojala ni cjepiva ni aditivi u prehrani na koje se u posljednje vrijeme želi svalit krivica za nastanak autizma. Kroz povijest tražio se uzrok u genetici, emocionalno hladnim majkama, primjenjivala se terapija lijekovima, strujom i sl. Kada govorimo o autizmu, govorimo zapravo o cijelom spektru jer razlike među djecom iz autističnog spektra mogu biti velike (od neverbalnog niskofunkcionirajućeg autizma do verbalne visokofunkcionirajuće djece). No svima je zajedničko da imaju problem s ostvarivanjem i zadržavanjem socijalne interakcije i komunikacije s drugim ljudima.

Simptomi

 • Ne odaziva se na ime nakon 12.mjeseca života
 • Izostaje pokazna gesta (ne pokazuje na predmete koji su predmet njegova interesa)nakon 14. mjeseca
 • Izostaje igra pretvaranja (npr. ne igra se da hrani bebu) nakon 18. mjeseci
 • Izostaje kontakt očima, ili je vrlo siromašan, voli se osamljivati i igrati samo
 • Teškoće u razumijevanju osjećaja drugih ljudi
 • Zaostajanje u razvoju govora
 • Ponavlja naučene fraze ili neposredan govor (eholalije)
 • Ne odgovara na pitanja ili daje nepovezane odgovore na pitanja
 • Ne voli promjenu rutina na koje je navikao/la
 • Ima opsesivne interese
 • Plješče rukama, njiše tijelom ili se vrti u krug
 • Ima neobične reakcije na senzorne podražaje (kako nešto miriše, kakvog je okusa, dodira...)
 • Repetitivno slaže predmete, ponavljajuća igra

Ukoliko kod svog djeteta primjećujete neke od navedenih simptoma potrebno je učiniti dijagnostičku obradu.

Jedini priznati i važeći dijagnostički instrument za postavljanje dijagnoza iz spektra autizma je ADOS mjerni instrument. Stručnjaci koji ga u svom radu mogu primjenjivati su psiholozi, defektolozi i psihijatri. Svi oni prethodno moraju završiti edukaciju za primjenu navedenog dijagnostičkog materijala. Stručnjaci Kabineta Korneo svoje su edukacije za primjenu ADOS-a završili u Velikoj Britaniji (Oxford i London).

Ovaj mjerni instrument sastoji se od strukturiranih i djelomično strukturiranih zadataka koji uključuju socijalnu interakciju između ispitivača i djeteta. Ispitivač procjenjuje stupanj djetetova razvoja jezika i komunikacije, uzajamnu socijalnu interakciju, igru, stereotipna ponašanja i sužene interese, te sva druga neuobičajena ponašanja. Ovaj mjerni instrument može se primjenjivati od djetetovih navršenih 12 mjeseci uz uvjet da dijete samostalno hoda.

Sama dijagnostika odvija se kroz tri susreta, a procjena djeteta se snima kamerom.