fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Defektološka procjena

Defektološka procjena

Kako bi se upoznali s jakim i slabim stranama pojedinog djeteta, pri prvom dolasku u „Korneo“ obaviti će se razgovor s roditeljima i inicijalna procjena djeteta. Način i vrste procjene ovisne su o dobi djeteta, razvojnim potrebama i/ili teškoćama. Nakon provedene osnovne procjene, dijete će se, prema potrebi, uputiti u jedan od naših razvojnih programa. Redovno provođenje razvojnog programa uključuje kontinuirano praćenje napretka djeteta. Kreiranjem individualnog „Razvojnog profila“ bilježiti će se djetetovi razvojni pomaci. U slučaju da dijete nije potrebno uključiti u razvojni program, postoji mogućnost savjetovanja roditelja o adekvatnom načinu poticanja razvoja i praćenja napretka djeteta.