fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Razvojni pristup djeci s posebnim potrebama-DIR MODEL (FLOORTIME)

Razvojni pristup djeci s posebnim potrebama-DIR MODEL (FLOORTIME)

U Kabinetu Korneo provodi se poticanje razvoja kod djece s posebnim potrebama primjenom DIR modela, odnosno Floortime tehnike. Što je to?

Temeljem naših iskustava u radu s djecom vodimo se uvjerenjem da je svako dijete drugačije te ga treba drugačije poticati u razvoju. Upravo takav model rada s djecom razvio je dječji psihijatar dr.med. Stanley Greenspan.

Neke od temeljnih postavki Greenspan-a i suradnika jesu: emocije su srž učenja, svako dijete je drugačije te ga treba drugačije tretirati i poticati, roditelji i odgajatelji trebaju igrati aktivnu i vitalnu ulogu u procesu djetetova razvoja. Stoga DIR model rada uključuje djetetovu funkcionalno-emocionalnu razvojnu razinu – «D-developmental», njegove individualne posebnosti senzoričke integracije – «I-individual» te njegove odnose i interakcije sa skrbnicima, roditeljima, članovima obitelji i drugima «R- Relationship-based » (Greenspan i sur., 2003.). Ovaj model temelji se na toplom i neposrednom ophođenju s djetetom dok ga istodobno uključujemo na svim njegovim funkcionalnim, emocionalnim i razvojnim razinama do one najviše za koju je sposobno (Greenspan i Salmon, 2004.).

Tehnika ovog modela jest FLOORTIME. Navedena tehnika podrazumijeva susretanje djeteta na njegovoj trenutnoj razvojnoj razini slijeđenjem njegova vodstva i nadograđivanje njegovih sposobnosti i vještina u svrhu poticanja razvoja. Pristup predlaže praćenje djetetovih ideja i uključivanje u njih, razmatranje djetetovih namjera i ciljeva te pridavanje tome novih značenja, neprestano nadograđivanje i održavanje interakcija. Također, uključuje prilagođivanje tih interakcija djetetovim individualnim razlikama u senzoričkoj reaktivnosti, obradi informacija i motoričkom planiranju. Floortime seanse potrebno je provoditi više puta dnevno stoga veliku ulogu imaju i roditelji.


Kome je namijenjen?

DIR pristup primjenjuje se u radu sa svom djecom s poteškoćama u razvoju. U našem Kabinetu pokazao se kao izvrsnom metodom posebice u radu s djecom s komunikacijskim i socijalizacijskim poteškoćama. Naime za razliku od drugih metoda, razvojni pristup preporučuje roditeljima i terapeutima da prate djetetove interese ili aktivnosti kako bi polagano gradili združenu pažnju, interakciju, komunikaciju, emocionalno ophođenje, a potom i specifične vještine kao što su logično rasuđivanje, simbolično mišljenje, igru i drugo.

All children have within them the potential to be great kids. It's our job to create a great world where this potential can flourish.
Dr. Stanley Greenspan, 2007