fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika je proces koji se provodi tijekom direktne i/ili indirektne interakcije s djetetom/ odraslom osobom s ciljem otkrivanja temeljnih poteškoća te jakih strana. 

Sa svrhom objektivnog pristupa u dijagnostici opremljeni smo sa sljedećim instrumentarijem:

  • Reynell razvojne ljestvice govora (RLJG)
  • Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR)
  • Test receptivne gramatike (TROG-2:HR)

Dijagnostika se sastoji od dva dolaska. Pri prvom dolasku terapeut u radu s djetetom provodi  45 do 60 min, a roditelj se kasnije uključuje kako bi dao specifične informacije o djetetu te anamnestičke podatke (tijek trudnoće i porod, rani psihomotorni razvoj djeteta i sl.). Ukoliko je dijete mlađe od 2,5 godine, logopedska dijagnostika se provodi u prisutnosti roditelja zbog razvojnih karakteristika djeteta. Nakon toga dogovara se za termin dolaska bez djeteta. Tada roditelj dobiva sve informacije o rezultatima dijagnostike, pisani nalaz te sugestije i prijedloge za eventualno uključenje djeteta u logopedsku terapiju.

Svrha kvalitetne logopedske dijagnostike jest utvrđivanje djetetovih jakih i slabih strana. Roditelj dobiva informacije o komunikacijskom i jezično-govornom profilu djeteta te informacije o suvremenim pristupima i smjernicama u radu.