fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pomoć u učenju

Pomoć u učenju

Učenje je najzabavnija igra u životu i to zna svako dijete dok ga u školi ne uvjere da je učenje težak i mukotrpan posao. Polaskom u školu od djeteta se očekuje da mnogo toga nauči ali mu rijetko kada objasne i kako učiti.

Često se polaskom u školu dijete po prvi puta susreće sa neuspjehom. Školski je neuspjeh uvjetovan, kako sposobnostima djeteta, tako i okolnostima u kojima se ostvaruje. Ukoliko se neuspjeh odrazi kroz loše ocjene dijete može jako patiti i izgubiti motiv za svaki školski rad. Kod manje djece tada se mogu javiti reaktivna stanja na polazak u školu kao što su mučnine, glavobolje, mokrenje u krevet, mucanje, povučenost i sl. Stariji učenici češće postaju agresivni, neposlušni, bježe iz škole i razvijaju neprihvatljive oblike socijalnog ponašanja, te se na taj način pokušavaju nametnuti okolini.

Školski neuspjeh najčešće potakne roditelja da potraži pomoć ili instrukcijama privremeno gasi vatru. Mora li biti tako?

Vjerujemo da svako dijete može biti uspješno i učiti ako ga se poučava u skladu s njegovim sklonostima. Svi ljudi ne uče na isti način. Poznavanje vlastitog stila učenja ključ je uspjeha, ne samo u školi već i u životu.

Programu Pomoć u učenju zadatak je otkriti stil učenja svakog pojedinca. On obuhvaća individualno određivanje primarnog stila učenja: vizualni, auditivni ili taktilno-kinestetički. Stil učenja ovisit će o osjetilima kojima dijete dominantno prima i obrađuje informacije. Sukladno stilu odabiru se materijali i tehnike koje će pomoći djetetu učiti, te se na taj način koriste jake strane djeteta u svladavanju slabih područja. Mjereći uspjeh, a ne neuspjeh, dijete stvara pozitivnu sliku o sebi i uvjerenje da je vrijedno i posebno.

Program je namijenjen:

  • djeci slabijeg školskog uspjeha
  • djeci sa specifičnim teškoćama u učenju.
  • djeci koja od rane školske dobi žele ovladati tehnikama uspješnog učenja