fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Program poticanja razvoja grafomotorike

Program poticanja razvoja grafomotorike

Grafomotorne vještine obuhvaćaju kognitivne, perceptivne i motoričke sposobnosti koje omogućuju pisanje. Preduvjet za uspjeh u grafomotornim aktivnostima je razvijena fina motorika ruku.

Grafomotorne sposobnosti, osim formiranja oblika na papiru, uključuju i pravilan položaj tijela, vizualnu predodžbu zadatka i pravilan način držanja olovke.

Teškoće u razvoju grafomotorike nastaju kao posljedica nedovoljno razvijene veze između pamćenja i pokreta prstiju (npr. dijete će imati teškoće u prisjećanju oblika i pokreta prstiju potrebnih za reproduciranje oblika), te perceptivnih i motoričkih teškoća. Djeca s teškoćama u razvoju grafomotorike se često percipiraju kao „lijena“, „tvrdoglava“ i „nemotivirana“ jer odbijaju sudjelovati u aktivnostima crtanja i pisanja.

Program poticanja razvoja grafomotorike primjeren je djeci od 3-6 godina koja nepravilno drže olovku, pokazuju teškoće reproduciranja zadanih oblika ili odbijaju sudjelovati u aktivnostima crtanja i pisanja. Cilj programa je uvježbavanje vještina fine motorike i grafomotorike, te približavanje grafomotornih aktivnosti djetetu u svrhu učvršćivanja i razvoja sposobnosti grafomotorike potrebnih za crtanje i pisanje. Aktivnosti sadržane u programu temeljene su na igri koja predstavlja najprikladniji medij učenja za dijete. Na taj način, kroz zabavu i doživljaj uspjeha program ciljano djeluje na razvoj grafomotornih aktivnosti i potiče želju za učenjem i sudjelovanjem u novim, sličnim aktivnostima.