fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Program poticanja kognitivnog razvoja

Program poticanja kognitivnog razvoja

Obrada podataka zove se kognicija. To su svjesni mentalni procesi koji obuhvaćaju opažanje, mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje i učenje. To je ujedno proces spoznaje i stjecanja znanja.

Kognitivne sposobnosti posebno su važne za učenje čitanja i pisanja. Svaka osoba posjeduje individualni, urođeni potencijal za učenje. Samo rijetki pojedinci dostignu maksimum svojih potencijala, no adekvatnom stimulacijom moguće je potaknuti razvoj djeteta do razine ostvarenja potencijala u potpunosti.

Teškoće u kognitivnom razvoju mogu se javiti kod djece s neurorizicima, djece koja zbog bolesti ili oštećenja vida, sluha ili motorike nisu bila u stanju istraživati svijet poput djeteta bez teškoća, te kod djece koja iz drugih razloga (genetskih ili stečenih) imaju snižene kognitivne sposobnosti.

Progam poticanja kognitivnog razvoja kreiran je kako bi na jednostavan način, kroz igru, djelovali na razvoj kognitivnih vještina kod djece u dobi od 3 do 6 godina. Uzimajući u obzir da su sposobnost stjecanja i razumijevanja novih znanja neophodne za uspješno učenje programom se, uz pomoć različitih metoda učenja i učestalog ponavljanja, utvrđuju djetetova postojeća znanja i usvajaju nova. Kroz ciljane aktivnosti provedene na zabavan način, program je usmjeren na jačanje djetetovih jakih strana. Provodi se individualno kako bi na najbrži i najprimjereniji način omogućili napredak djeteta.