fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Program poticanja razvoja percepcije

Program poticanja razvoja percepcije

Percepcija je sve!

To je sposobnost mozga za primanje i obradu informacija prispjelih iz raznih osjetila te njihovo razumijevanje. Perceptivne funkcije mozga omogućuju nam vidjeti, čuti i zamijetiti svijet oko sebe.

U teškoće senzorne percepcije i integracije ubrajamo teškoće vidne, slušne, taktilne, proprioceptivne, gustativne, olfaktorne percepcije i teškoće vestibularnog sustava.

Kada govorimo o teškoćama one ne obuhvaćaju samo teškoće vida (slabovidnost i sljepoću) ili sluha (nagluhost i gluhoću), već podrazumijevaju niz perceptivnih sposobnosti vezanih uz osjetila.

Dakle svijet percepcije vrlo je bogat, složen i međusobno isprepleten.

Stoga, Programom poticanja razvoja percepcije obuhvaćamo čitav niz zabavnih aktivnosti i zadataka koncipiranih prema potrebama djeteta koji obuhvaćaju perceptivne probleme i postepeno ih grade i razvijaju.