fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Program poticanja ranog razvoja

Program poticanja ranog razvoja

Razvoj je proces kroz koji prolazi svako dijete. Pet osnovnih područja razvoja djeteta su kognitivni razvoj (sposobnost učenja i rješavanja problema), socijalni i emocionalni razvoj (interakcija s drugim ljudima, samokontrola), razvoj govora i jezika (razumijevanje i korištenje jezika), fina motorika (sposobnost korištenja malih mišića šaka i prstiju u svrhu izvođenja preciznijih radnji), te gruba motorika i koordinacija (sposobnost korištenja velikih mišića tijela u svrhu sjedenja, hodanja, skakanja i sl.). 

U trenutku rođenja dječji mozak nije u potpunosti razvijen, nego se u prvih nekoliko godina života, pod utjecajem iskustva, ubrzano razvija i mijenja, te dijete uči mnoštvo novih stvari. Proces mijenjanja i razvijanja mozga naziva se plasticitet. U slučaju ranih ozljeda, mozak koristi proces plasticiteta u svrhu obnavljanja ili prevencije oštećenja pojedinih funkcija. Međutim, oštećena funkcija se neće razviti bez vanjske stimulacije. U bogatoj i strukturiranoj okolini moguće je modelirati razvoj i maksimizirati djetetove potencijale.

Program poticanja ranog razvoja primjeren je djeci od 0-3 godine kod kojih je potrebno dodatno poticanje razvoja koordinacije, fine motorike, percepcije, pažnje i komunikacije. Cilj programa je stvaranje čvrste „baze za učenje“ na koju će se u budućnosti nadograditi ostala učenja (čitanje, pisanje, matematikčke sposobnosti), razumijevanje, komunikacija, samostalnost i emocionalni razvoj. Ovaj program je osobito pogodan za:

  • djecu kod koje su na najraniji razvoj (prije, tijekom i neposredno nakon poroda) utjecali faktori rizika
  • djecu s distonim sindromom u svrhu dodatne stimulacije
  • djecu bez faktora rizika kod kojih je uočeno kašnjenje u razvoju određene vještine