fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Procjena senzorne integracije

Procjena senzorne integracije

U našem Kabinetu je moguće napraviti pouzdanu i kvalitetnu procjenu senzorne integracije.

Procjena se odvija unutar tri susreta. Na prvi susret dolaze roditelji bez djeteta i pobliže se upoznaju s pojmom senzorne integracije. Također, roditelji i terapeut zajedno ispunjavaju opći upitnik, listu i skalu za procjenu disfunkcije senzorne integracije.

Drugi susret je predviđen za inicijalno snimanje djeteta (baseline) uz kliničko zapažanje senzornih procesa, ideacije, motoričkog planiranja, socijalnih vještina, komunikacije i ponašanja. 

Tijekom trećeg susreta roditelje se upoznaje s rezultatima procjene i senzornim profilom djeteta,  te se dogovara daljnji plan i program provedbe terapije ovisno o potrebama djeteta.

Procjena senzorne integracije je preduvjet za izradu senzornog profila djeteta, tj. individualnog programa poticanja senzorne integracije koji je temeljen na jakim stranama djeteta te ima za cilj osigurati optimalne uvjete za razvoj potencijala.