fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Terapija senzorne integracije

Terapija senzorne integracije

Senzorna integracija

Promatrate svog mališana kako suvereno puže dnevnim boravkom. Svojim mekim ručicama i koljenima „stupa“ preko tepiha, parketa i pločica. Nezaustavljivo juri ka vašoj ispruženoj ruci u kojoj držite igračku, grabi je i stavlja u usta. Samo u toj jednostavnoj situaciji iz svakodnevnog života možemo uočiti bujicu informacija koju je u nekoliko minuta vaše dijete upilo iz okoline. Tijelo mu je poslalo saznanje o ravnoteži, strukturi podloge kojom se kreće, brzini kojom se kreće, cilju za kojim poseže, bojom, mirisom, okusom i strukturom igračke. Vaše dijete je tada združilo informacije iz raznih senzornih receptora i objedinilo ih u iskustvenu spoznaju na temelju koje uči. Upravo takav doživljaj svijeta različitim osjetilima i nazivamo senzorna integracija.

Što je senzorna integracija?

Senzornu integraciju definirala je Jane Ayers još pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. Promatrajući djecu došla je do spoznaje na koji način ona „obrađuju“ informacije iz svoje okoline i kako živčani sustav procesuira te informacije koje dijete prima raznim osjetilima i koje se u ogromnim količinama u svakom trenutku slijevaju u neurološki sistem.

Senzorna integracija osjeta nije nešto čega ima ili nema. Ne postoji niti jedan čovjek koji ima savršenu integraciju osjeta, kao što ne postoji ni osoba koja uopće nema senzornu integraciju. Ako mozak slabije provodi senzornu integraciju, to će negativno djelovati na mnoge stvari u životu. Biti će više napora i teškoća, a manje uspjeha i zadovoljstva. Teškoće na području senzorne integracije usporavaju djecu u učenju ili uzrokuju probleme u ponašanju. Disfunkcija senzorne integracije nastaje kad mozak i živčani sustav nisu sposobni glatko i bez poteškoća integrirati senzoričke informacije. Tada dolazi do krivog tumačenja informacija koje dobivamo putem osjeta što rezultira problemima u učenju, opažanju i ponašanju. Važno je naglasiti da o poremećaju senzorne integracije govorimo kada su senzorni receptori i spinalni putovi koji vode osjete do središnjeg živčanog sustava neoštećeni, ali mozak nije u stanju preraditi ili organizirati tijek senzornih impulsa na funkcionalan način tj. na način koji pojedincu daje točnu informaciju o njemu i njegovoj okolini.

Simptomi

Znakovi disfunkcije senzorne integracije kod djece mogu biti:

 • preosjetljivost na pokret, dodir, prizor;
 • neosjetljivost na zvukove i strah od iznenadnih zvukova;
 • distraktibilnost;
 • pokrivanje ušiju u kompleksnim situacijama;
 • izbjegavanje okusa, mirisa ili tkanina koje ostala djeca iste dobi podnose bez problema;
 • neobično visoka ili niska razina aktivnosti;
 • impulzivnost, nedostatak samokontrole;
 • nemogućnost opuštanja i umirivanja samog sebe;
 • loš “self – koncept”;
 • socijalne i emocionalne poteškoće;
 • tjelesna nespretnost ili očita nepažnja;
 • oklijevanje prilikom hoda po stubama;
 • teškoće u prijelazu s jedne aktivnosti na drugu;
 • pridržavanje za zidove, namještaj, ljude ili predmete u poznatoj okolini;
 • zaostajanje u razvoju govora, jezika ili motoričkih aktivnost;
 • zaostajanje u školskim postignućima;
 • neprestana potraga za pokretom koji ubrzo umara;
 • strah od visina ili opreme na igralištu koja se pokreće;
 • nedostatak osjećaja za opasnost.

Poremećaj senzorne integracije nije bolest i ne može se otkriti tako lako kao npr. loša krvna slika, kemijski disbalans, i sl. Samo uvježban promatrač može vidjeti male razlike između ponašanja u čijoj je osnovi dobra, te onog u čijoj je osnovi loša senzorička integracija.

Svatko može pokazivati određene male simptome teškoća senzorne integracije neke vrste osjeta i to naravno ne znači da se radi o poremećaju senzorne integracije za koji je odmah potreban tretman. Međutim, ukoliko teškoće senzorne integracije stvaraju probleme, koče razvoj i razvijaju negativne oblike ponašanja potrebna je intervencija senzornog terapeuta.

U Kabinetu Korneo senzorni terapeuti izrađuju senzorni profil djeteta koji je temelj za tretman disfunkcije senzorne integracije.